"...por medio do frío e da choiva
eu vou estar alí no xogo
unha voz berrando pra ser oído
Vou chorar as veces, as veces eu vou sorrir
Sinto como a miƱa voz soa por entre a multitude
combater duro e xogar xusto
Eu son un fan..."